Termeni și condiții de utilizare

1.Definitii

Cofetaria Corso – este denumirea comercială a COFETARIA PASAJ SRL , cu sediul social în Jud. Bacău, Loc. Bacău,Str. MARASESTI Nr.147, înregistrată la Registrul Comerțului Bacău sub nr.J04/965/1995 și având Codul Unic de Înregistrare 7632918.

Vânzător – Cofetaria Corso prin societatea comercială menționată.

Site – domeniul cofetariacorso.ro și subdomeniile acestuia.

Utilizator – orice persoană care vizitează siteul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului Site.

Client – persoană fizică sau persoană juridică ce efectuează o comandă.

Produse și Servicii – orice produs sau serviciu menționat în Comanda, care urmează să fie furnizate Clientului, de către Vânzător, ca urmare a contractului încheiat.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client, prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Contract – reprezentat de o comandă confirmată de către Vânzător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Clientului, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat ce prestează servicii de curierat.

2.Documente contractuale
2.1 Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale. Inainte de efectuarea oricarei tranzactii Clientul este obligat sa ia la cunostiinta si sa accepte termenii si conditiile bifand casuta ” Sunt de acord cu Termeni şi condiţiile”.
2.2 Notificare primită de către Client, după efectuarea Comenzii. Are rol informativ și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (email) .
2.3 Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor și Serviciilor din Comandă. Dacă se modifică cantitatea de Produse sau Servicii, va anunța Clientul prin mijlocul de comunicare pus la dispoziția Vânzătorului la efectuarea comenzii.
2.4 Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Client în momentul primirii produselor de către Client de la Vânzător și efectuarii plății către Vânzător
2.5 Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de la Cofetariile Corso, Clientul are obligația de contacta Vânzătorul în vederea ridicării comenzii.

3.Drepturile de proprietate intelectuală
3.1 Întregul conținut al siteului cofetariacorso.ro (imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, programe, moduleși alte date) este proprietatea Corso și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.

4.Exonerarea de răspundere
4.1 Corso nu garantează că Siteul, serverele pe care este găzduit sau emailurile trimise de la cofetariacorso.ro sau alte componente informatice nu au caracter potențial dăunător, nu conțin erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește Siteul pe proprie răspundere, cofetariacorso.ro fiind absolvit de orice responsabilitate pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea/vizitarea Siteului.
4.2 Corso nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site.
4.3 Coso nu îți asumă responsabilitatea pentru fotografiile sau descrierile produselor prezentate pe siteul cofetariacorso.ro, acestea fiind puse la dispoziția Corsa de către furnizori având caracter informativ.
4.4 Informațiile incluse pe cofetariacorso.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul din articolele publicate sau orice informație intră sub incidența legii privind drepturile de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa office@cofetariacorso.ro, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.
4.5 Părerile exprimate în cuprinsul materialelor publicate în secțiunile digital (blog) și recenzii sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabilitatea siteului cofetariacorso.ro .
4.6 Cofetariacorso.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii afișate pe site ca urmarea unor erori tehnice ce produc modificarea informaţiilor specifice.
4.7 Orice linkuri către alte siteuri sunt oferite în scopul accesibilităţii informațiilor, iar cofetariacorso.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor siteuri.

5.Prelucrarea datelor cu caracter personal
5.1 Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții în sectorul comunicațiilor electronice, cofetariacorso.ro are obligația de prelucra datele personale furnizate de Utilizatori în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate.
5.2 Motivele colectării datelor cu caracter personal sunt: gestiunea economico-financiară, reclama, marketingul, publicitatea, statistica, serviciile de comunicații electronice, informarea Clientului privind situația contului său de pe cofetariacorso.ro , informarea Clienților și starea Comenzilor.
5.3 In urma consimtământului dvs. expres puteți primi comunicari comerciale despre oferte promoționale, discounturi, concursuri sau informații despre produsele și serviciile noastre prin intermediul poștei sau prin mijloace electronice.
5.4 Aveți dreptul de a solicita in mod gratuit accesarea, modificarea, ștergerea datelor dvs. personale în orice moment. Pentru aceasta, ne puteți, de asemenea, contacta prin intermediul formularului de contact de pe Site.
5.5 Completarea de către Utilizator a formularelor de pe Site echivalează cu acceptarea necondiționată a includerii acestor date în baza de date Corso și a utilizării şi prelucrării acestora de către cofetariacorsoro, afiliați și colaboratori, pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitânduse la furnizorii de sevicii de marketing, curierat şi servicii de plată.

6.Înregistrarea ca Utilizator
6.1 Pentru crearea unui cont pe siteul cofetariacorso.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de email validă. Cofetariacorso.ro poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că Utilizatorul a folosit informații nonconforme cu realitatea sau folosește serviciile întrun mod abuziv.

7.Comanda
7.1 Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor și / sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda prin efectuarea plăţii, utilizând una dintre modalitățile indicate. O dată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs sau / şi un Serviciu este / sunt disponibil/e pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil. Adăugarea unui Produs și / sau Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului / Serviciului.
7.2 Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestei erori (Comandă întârziată, transmisă greșit, etc).
7.3 Cofetariacorsol.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport plătite în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.
7.4 Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca un reprezentant cofetariacorso.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.
7.5 Pentru siguranța Clientului, există opțiunea renunţării la Comandă timp de 60 de minute după plasarea acesteia. Astfel, dacă Utilizatorul a plasat o comandă din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula în 60 de minute după plasarea ei.
7.6 Cofetariacorso.ro poate refuza o Comandă în urma unei notificări adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poate pretinde daune pentru următoarele situații:
7.6.1 – Eșuarea / invalidarea tranzacției.
7.6.2 – Date incomplete sau incorecte ale Clientului.
7.6.3 – Activitatea Clientului poate produce daune Site-ului Cofetariacorso.ro.
7.6.4 – Livrări consecutiv eșuate.
7.6.5 – Alte motive obiective (în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printro metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată)
7.7 Chiar dacă au fost luate toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, cofetariacorso.ro nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii, toată răspunderea privind evaluarea corectitudinii informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest Site căzând asupra Utilizatorilor.

7.Livrarea – Condițiii de livrare
7.1 Data estimată de livrare poate varia în funcție de produs și este afișată fie în emailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.
7.2 Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.
7.3 Pentru toate categoriile de Produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la data confirmării Comenzii.
7.4 Vânzătorul va efectua livrarea Produselor și Serviciilor numai pe teritoriul României.
7.5 Pentru produsele care nu se află în stoc, Clientul este de acord ca Corso să livreze un produs cucalități și preț echivalente cu cele solicitate.
7.6 Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către cofetariacorso.ro la momentul predării produselor Comandate de către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.
7.7 Clientul este obligat să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care e anexat și bonul fiscal ce conține toate informațiile despre produsele livrate (denumire, preț, cantitate). De asemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menționate în mod explicit pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.
7.8 Prin semnarea bonului de livrare, Clientul recunoaşte primirea în bune condiții și în totalitate a produselor Comandate.

8.Condițiii de returnare
8.1 Produsele Corso nu fi returnate. Acceptul produselor implică faptul că produsele sunt conform comenzii, reclamațiile ulterioare nu se iau în considerare.

9.Legea aplicabilă – Soluționarea confilictelor
9.1 Prezentul Contract este supus legii româneşti. Eventualele litigii apărute între Corsos și Clienț vor fi rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima soluționare constă în medierea încondițiile legii. A doua opţiune o reprezintă soluţionarea prin intermediul instanțelor judecătorești competente ale Municipiului Bacău.

10.Generalități
10.1 Cofetariacorso.ro îşi rezervă dreptul de a actualiza sau modifica termenii şi condiţiile în orice moment, fără o notificare prealabilă.